Poniżej zamieszczamy film o szkole w wersji do pobrania.