English is around us

Od kilku miesięcy w szkole odbywały się dodatkowe zajęcia w ramach projektu pt.:”English is around us”. Projekt przeznaczony był dla ochotników z klas IV-VI. Spotkania odbywały się co tydzień o wyznaczonej porze. Formy realizacji były wspólną decyzją nauczyciela i uczniów biorących udział w projekcie. Osobą prowadzącą była nauczycielka języka angielskiego.

Cele projektu

 • wzbogacenie wiedzy o języku angielskim i krajach anglojęzycznych
 • rozwijanie sprawności językowych – czytania, pisania, słuchania i mówienia
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 • motywowanie do nauki i poszerzania zainteresowań uczniów
 • rozbudzenie ciekawości otaczającego świata („poszukiwanie” języka angielskiego w najbliższym środowisku)
 • wykorzystanie technologii komputerowej w nauce języka
 • stworzenie uczniom warunków do praktycznego wykorzystania języka

Realizacja projektu

Uczniowie, z pomocą nauczyciela:

 • wykonali podpisy w języku angielskim różnych rzeczy znajdujących się w budynku szkolnym i umieścili je przy danych przedmiotach
 • zrobili plansze z przydatnymi słówkami i zwrotami, które powiesili w salach, gdzie odbywają się zajęcia z języka angielskiego
 • przygotowali proste sałatki i podczas ich wykonywania mówili w języku angielskim jakie wykonują czynności
 • nagrali filmik, w którym mówią o sobie w języku angielskim
 • poszukiwali języka angielskiego w najbliższym otoczeniu (na billboardach, ogłoszeniach, produktach w sklepach)
 • wykonali w programie komputerowym Microsoft Paint ulotki promujące naukę języka angielskiego , a następnie wydrukowali je i porozwieszali w okolicy (na tablicach ogłoszeń)
 • przygotowali wystawę zdjęć podsumowującą projekt na korytarzu szkolnym.

Najwytrwalszym uczniom dziękuję za zaangażowanie i owocną współpracę!

B. Brol


Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .