Poniżej zamieszczamy efekty zajęć “Eksperymenty i doświadczenia” prowadzonych przez p. Anię Wąs.