W ramach obchodów Dnia Ziemi nasi uczniowie zapoznali się z prezentacją multimedialną, dotyczącą gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, którą przedstawiła pani Barbara Broll. To była bardzo pouczająca lekcja dla wszystkich zebranych.