Dla uczniów

Na tej stronie zamieszczamy zbiór adresów przydatnych w nauce poszczególnych przedmiotów.

Zgromadzone w tym miejscu linki zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak Zespół Szkolno – Przedszkolny w Potępie nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, treść, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków czyni to na własna odpowiedzialność.