Zielona Szkoła 2014

W dniach od 20 maja do 03 czerwca 2014 roku 13 dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej w Potępie brało udział w wyjeździe śródrocznym na „Zielonej Szkole” w Darłówku. W trakcie wyjazdu dzieci realizowały specjalnie opracowany program żywieniowy oraz program profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej. Realizacja tych programów była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2 670,-zł.

Uzyskano efekt ekologiczny:
1. wzmocnienie organizmów 13 dzieci poprzez realizację programu profilaktyki ekologicznej.
2. podniesienie świadomości ekologicznej 13 dzieci poprzez realizację programu edukacji ekologicznej.