Podziękowania dla przyjaciół przedszkola

Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom, dzięki którym nasze przedszkolne życie staje się piękniejsze.