Zielona Szkoła 2015!

wfos.jpgW dniach od 08 do 21 kwietnia 2015 roku 9 dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej w Potępie brało udział w wyjeździe śródrocznym na „Zielonej Szkole” w Jastrzębiej Górze. W trakcie wyjazdu dzieci realizowały specjalnie opracowany program żywieniowy oraz program profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej. Realizacja tych programów była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 760,-zł.

Uzyskano efekt ekologiczny:
1. wzmocnienie organizmów 9 dzieci poprzez realizację programu profilaktyki ekologicznej.
2. podniesienie świadomości ekologicznej 9 dzieci poprzez realizację programu edukacji ekologicznej.