Sprawdzian szóstoklasisty 2014 już za nami!

Sprawdzian szóstoklasisty 2014 już za uczniami szkół podstawowych. Do sprawdzianu w dniu 01 kwietnia przystąpiło 17 uczniów z naszej szkoły. Szóstoklasiści, którzy opuszczali sale nie narzekali na sprawdzian. Przez 60 minut zmagali się z zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę ogólną, nabytą w okresie nauki w szkole podstawowej. Wskazują, że zadania raczej nie były trudne. W części z języka polskiego uczniowie musieli przeczytać tekst “Zaklęty dźwięk” Juliusza Jerzego Herlingera oraz zinterpretować wiersz “Muzyka” Jerzego Kamila Weintrauba z jego tomiku wierszy “Wiersze i krajobrazy”.

Uczniowie musieli także napisać opowiadanie “Co dwie głowy to nie jedna” o tym, jak koledzy/koleżanki wspólnie rozwiązują problem. Oprócz tego, na sprawdzianie szóstoklasiści pisali jeszcze krótkie ogłoszenie o zbiórce książek i zabawek organizowanej przez samorząd uczniowski.

W części matematycznej do narysowania była siatka geometryczna prostopadłościanu. Inne zadania to m.in.: – Dziewczynki pokonywały 300 metrów w 5 minut. Do latarni doszły w 30 minut. Ile metrów przeszły?

– W restauracji jest 6 stolików 2-osobowych, o 4 stoliki więcej 4-osobowych i dwa razy mniej 8-osobowych (niż 2-osobowych i 4-osobowych razem). Oblicz, ile osób zmieści się w restauracji.

– Oblicz, ile małych prostokątów o wymiarach 5×7 cm zmieści się w prostokącie o wymiarach 21×30 cm.

– Chłopiec wyszedł z domu o godzinie 17:35, wrócił o 19:15. Oblicz, ile czasu spędził poza domem.

Na oficjalne wyniki trzeba będzie poczekać do czerwca.