Konkurs SKO

SKO – W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła uczestniczyła w konkursie organizowanym przez BANK SPÓŁDZIELCZY W TWOROGU:
„ W SKO OSZCZĘDZAMY, W KONKURSIE NAGRODĘ DLA SZKOŁY WYGRYWAMY”. Polegał on nie tylko na oszczędzaniu, ale również na rywalizowaniu ze szkołami Gminy Tworóg ( SP TWORÓG, SP BORUSZOWICE oraz SP WOJSKA ) oraz SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ W KRUPSKIM MŁYNIE w konkursach:
1. Na temat wiedzy bankowej;
2. Konkursie plastycznym związanym z oszczędzaniem w SKO;
3. Konkursie matematycznym;
4. Konkursie literackim związanym z oszczędzaniem w SKO;
5. Systematycznego oszczędzania / kwota na jednego ucznia szkoły/.
2 czerwca 2014r. na spotkaniu finałowym / którego byliśmy organizatorem / nastąpiło podsumowanie wszystkich etapów konkursu;
SZKOŁA PODSTAWOWA W POTĘPIE – zajęła I MIEJSCE i zdobyła główną nagrodę TABLICĘ INTERAKTYWNĄ ufundowaną przez BANK SPÓŁDZIELCZY W TWOROGU.
Dziękujemy wszystkim uczniom uczestniczącym w kolejnych etapach konkursu, rodzicom za umożliwienie swoim dzieciom oszczędzania w SKO oraz organizatorowi konkursu BANKOWI SPÓŁDZIELCZEMU W TWOROGU za wspaniały pomysł !!!

W obecnym roku szkolnym – 2014/2015 – nadal oszczędzamy oraz zachęcamy nowych uczniów do udziału w oszczędzaniu w SKO- i czekamy na kolejne konkursy.