Wydarzenia i uroczystości szkolne

Kalendarz imprez i wydarzeń na rok szkolny 2015/2016
1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 1. 09. 2015r.
2. Apel informacyjny, sprawy bieżące – 09. 2015r.
3. Sprzątanie świata – 21.09. 2015r.
4. Dzień Chłopca – 30.09.2015r.
5. Pasowanie na ucznia kl. I – 8.10. 2015r.
6. Dzień Edukacji Narodowej – 14. 10. 2015r.
7. Święty Marcin, Akcja Charytatywna – 11.11.2015
8. Święto Niepodległości – 12. 11. 2015r.
9. Dzień Życzliwości – 20.11.2015r.
10. Szlachetna Paczka – 23.11.2014r.
11. Andrzejki, Katarzynki – 26. 11. 2015r.
12. Mikołajki – 7. 12. 2015r.
13. Szkolny opłatek – 22.12.2015r.
14. Spotkanie noworoczne dla środowiska – 12.01.2016r.
15. Dzień Babci i Dziadka – 22.01. 2016r.
16. Zabawa karnawałowo- walentynkowa – 11.02.2016r.
17. Dzień Kobiet – 8. 03. 2016r.
18. Powitanie wiosny, Dzień Samorządności 21. 03. 2016r.
19. Rekolekcje – 14-16.03.2016
20. Wielkanocne spotkanie – 23.03.2016r.
21. Dzień Ziemi – 22.04.2016r.
22. Konstytucja 3-go maja – 30. 04.2016r.
23. Dzień Dziecka, Dzień Sportu – 1. 06. 2016r.
24. Festyn Rodzinny – 19. 06. 2016r.
25. Apel porządkowy – 23. 06. 2016r.
26. Pożegnanie absolwentów, Koniec roku szkolnego – 24. 06. 2016r.

Konkursy Szkolne
1. Konkurs plastyczny na św. Marcina „Dobre uczynki”
2. Witraże o tematyce religijnej
3. Bohaterowie naszych książek (plastyczny)